Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Tomasz Kura działający pod firmą Fiber-Polska Tomasz Kura ul. Wierzbowa 17 43-170 Łaziska Górne, REGON: 272302240 (zwany dalej “Operatorem”).
 2. Administrator, na mocy umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkowników firmie HEKKONET ul. Warszawska 67, 81-309 Gdynia, NIP: 957-090-24-83, REGON: 220458042.
 3. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Operator przywiązuje najwyższą wagę do ochrony prywatności Użytkowników Sklepu.
 5. Operator stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zapobiega dostępowi osób nieupoważnionych do treści danych osobowych Użytkowników, w szczególności poprzez odpowiednie dobieranie rozwiązań technicznych.
 6. Operator udostępnia dane osobowe podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów jeżeli przepisy wymagają takiego udostępnienia lub na podstawie stosownych upoważnień jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia Sklepu. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem Sklepu.
 7. Operator sprawuje ścisłą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
 8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu prowadzenia Sklepu. W szczególności dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych.
 9. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne. Do założenia konta Użytkownika konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania.
 10. Użytkownik jest uprawniony do dostępu i kontroli swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania i modyfikowania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także dowiadywać się o sposobach przetwarzania danych osobowych przez Operatora.
 11. W przypadku gdy Użytkownik korzystał ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem, dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 13. Operator informuje, że podczas przeglądania Sklepu używane są przez Operator pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających ze Sklepu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji. Pliki te służą również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu. Informacje uzyskane przez Operatora za pomocą plików „cookies” są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Sklepu. Użytkownik ma możliwość zablokowanie plików „cookies” w każdej chwili, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej używanej do przeglądania Sklepu. Operator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików „cookies” w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.
 14. Operator wykorzystuje adresy IP Użytkowników w celach zwianych z administracją serwerami. Możliwe jest połączenie adresu IP z danymi Użytkownika w ramach działania Sklepu. Dane dotyczące adresów IP są pozyskiwane również w celach demograficznych i statystycznych.