Baseny publiczne

Baseny publiczne
Pływalnia PERŁA - Nowiny rozbudowa

Na początku roku 2015 w ramach rozbudowy Krytej Pływalni “PERŁA” w Nowinach oddaliśmy do użytku instalację technologiczną dla czterech nowych obiegów technologicznych. Perła wzbogaciła się o:

 • ciekawy basen rekreacyjny “Grota Termalna” z masażami wodno-powietrznymi, siedziskami z masażami, gejzerem powietrznym, wodospadami wodnymi oraz ciekawym oświetleniem. Nasza firma dostarczyła oraz wykonała technologię wszystkich atrakcje dla tego basenu oraz pełną technologię uzdatniania wody opartą o filtrację na dwóch filtrach piaskowych, sterylizację promieniami UV oraz automatyczne dozowanie środków chemicznych, jak również pełne uzbrojenie niecki oraz oświetlenie.
 • drugą wannę do hydromasażu, w ramach tego zadania dostarczyliśmy gotową wannę z tworzywa sztucznego oraz wykonaliśmy dla niej pełną technologię masaży wodno-powietrzych, oraz uzdatniania wody poprzez filtrację na filtrach piaskowych, sterylizację promieniami UV oraz automatyczne dozowanie środków chemicznych.
 • zjeżdżalnię wewnętrzną i zewnętrzną, dla tych atrakcji wykonaliśmy pełną technologią wraz z uzdatnianiem wody i uzbrojeniem niecek.

Prace prowadzone były na podstawie własnego projektu technologicznego zrealizowanego w 2014 roku.

ZAPRASZAMY! – perla.nowiny.com.pl

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce - Zdroju

W maju 2018 roku oddaliśmy do użytku dwa baseny rehabilitacyjne dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju. Basen rehabilitacyjny 12,00 m x 4,50 m i brodzik 4,50 m x 4,50 m zostały wyposażone w masaże ścienne różnych partii ciała, przeciwprąd, gejzery denne i białe reflektory LED.

Stacje uzdatniania obu obiegów zostały wyposażone w wysokiej jakości urządzenia pompy, filtry piaskowe z warstwą hydroantracytu, sterowniki Internetowe PCS, które na bieżąco monitorują stan jakości wody basenowej, ilości chloru, pH i temperatury. Informacja o działaniu systemu przekazywana jest obsłudze, zarządowi oraz nam jako firmie serwisowej, dzięki temu na bieżąco możemy kontrolować poprawność działania instalacji.

Dodatkowo jako instalację obiektu publicznego o dużym natężeniu użytkowników wyposażyliśmy instalację w lampy UV-C niskociśnieniowe, aby poprawić efekty oczyszczania wody w basenach, wyeliminować drażniący zapach chloramin oraz zredukować uboczne produkty chlorowania, chlor związany.

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny w Jaworzu

W 2012r. wykonaliśmy w obiekcie dwie kompletne instalacje uzdatniania wody dla dwóch basenów rehabilitacyjnych.

W ramach inwestycji wykonaliśmy pełne uzbrojenie niecki, rozprowadzenie instalacji dostawa oraz montaż filtrów basenowych, wymienników ciepła oraz stacja dozowania środków chemicznych w pełnej automatyce kontrolno-pomiarowej.

Kryta Pływalnia Miejskiej w Nysie

Budowa basenu krytej pływalni w Nysie. Dostarczenie urządzeń oraz wykonanie instalacji uzdatniania wody dla basenu pływackiego 25×12,5m, rozbudowa basenu w 2011 – dostawa urządzeń i wanny do hydromasażu. Stały serwis obiektu.

Budowa basenu krytej pływalni miejskiej w Nysie. Prace zostały prowadzone na istniejącej niecce basenowej. Zakres robót naszej firmy dotyczył pełnego uzbrojenia niecki, foliowania niecki oraz dostarczenia wszystkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego uzdatniania wody w basenie, oraz wykonania całej instalacji uzdatniania. Prace w pierwszym etapie robót wykonywane były na niecce basenu pływackiego 25x12m (głębokość 1,35-1,95m). Dodatkowo basen został wyposażony w słupki startowe, liny torowe, linki fal startowe i nawrotowe.

W 2011 roku Kryta pływalnia została rozbudowana o basen rekreacyjny oraz wannę do hydromasażu, w ramach rozbudowy dostarczyliśmy wszystkie urządzenia dla uzdatniania wody dwóch nowych obiegów oraz wannę do hydromasażu.

Na obiekcie sprawujemy serwis eksploatacyjny, przeglądy wymiana żwirów itp.

Pałac Młodzieży - Katowice

W roku 2012 wykonaliśmy kompletny remont stacji uzdatniania wody basenu, który obejmował m.in. wymianę pomp i filtrów basenowych, zasypanie złoża oraz uruchomienie i pełny przegląd instalacji.

Basen miejski otwarty w Czerwionce - Leszczynach 50 x 25m

Modernizacja basenu miejskiego otwartego w Czerwionce – Leszczynach 50 x 25 m dostawa filtra poliestrowego FB2000 wraz z pompą z łapaczem zanieczyszczeń, wykonanie oraz nadzór intalacji.

Basen szkolny kryty 16m x 8m przy Szkole Podstawowej w Cisownicy

Wykonie instalacji uzdatniania wody basenowej krytego basenu w Cisownicy (gm. Goleszów) przy szkole podstawowej, wraz z dostawą wszystkich urządzeń dla stacji oraz uzbrojenia niecki basenowej.

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich COS w Szczyrku

Nasza firma wykonała basen pływacki o wymiarach 25 x 12,5 m (głębokość 1,6-1,8m). Basen został wykonany zgodnie z wymogami oraz zaleceniami Polskiego Związku Pływackiego i otrzymał homologację do rozgrywania zawodów o randze krajowej.

Inwestor: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie

 • wykonanie kompletnej instalacji zamkniętego obiegu wody wraz z montażem i dostawą urządzeń
 • wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i AKP
 • uzbrojenie niecki: dysze wlotowe denne, odpływy denne, podłączenie odkurzacza ręcznego, oświetlenie podwodne
 • dwa filtry poliestrowe HCD wraz z wypełnieniem wielowarstwowym hydroantracytowym
 • komputer basenowy DSC2000 wraz z trzema stacjami dozującymi reagenty: roztwór chloru, korektor pH, koagulant
 • montaż lampy UV Bernson InLine
 • dostawa i montaż wyposażenia sportowego basenu zgodnie z FINA: liny torowe, słupki startowe, linki nawrotowe i falstartowe

Strona internetowa obiektu: szczyrk.cos.pl

Basen rehabilitacyjny w Ośrodku Przyrodoleczniczym „Solinka” w Polańczyku

Wykonanie pełnej instalacji basenowej w Ośrodku Przyrodoleczniczym „Solinka” w Polańczyku dla basenu o objętości V=40 m3, Dostawa filtrów piaskowych, pomp z prefiltrami, wykonanie kompletnych stacji dozowania reagentów oraz instalacji podgrzewania wody basenowej. Wykonanie pełniej instalacji. W ramach tej inwestycji dostarczyliśmy także pełne uzbrojenie niecki basenowej: skimmery, dysze wlotowe, oraz odpływ denny.

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich

Wykonanie pełnej instalacji basenowej w Ośrodku Przyrodoleczniczym „Solinka” w Polańczyku dla basenu o objętości V=40 m3 , Dostawa filtrów piaskowych, pomp z prefiltrami, wykonanie kompletnych stacji dozowania reagentów oraz instalacji podgrzewania wody basenowej. Wykonanie pełniej instalacji. W ramach tej inwestycji dostarczyliśmy także pełne uzbrojenie niecki basenowej: skimmery, dysze wlotowe, oraz odpływ denny.

Basen szkolny, Lubań Śląski

Inwestorem tej realizacji był Urząd Miasta w Lubaniu Śląskim. Do zadań naszej firmy należało m.in. wykonanie kompletnej instalacji zamkniętego obiegu wody wraz z montażem i dostawą urządzeń uzbrojenie niecki: dysze wlotowe denne, odpływy denne, podłączenie odkurzacza ręcznego dwa filtry stalowe 1600 mm wraz z wypełnieniem wielowarstwowym hydroantracytowym, dmuchawa do płukania filtrów, komputer basenowy wraz z trzema stacjami dozującymi reagenty, stacja zmiękczania wody dodatkowej.

Sanatorium Uzdrowiskowe „ORLIK” - Ustroń

W obiekcie wykonaliśmy kompletny remont basenu rehabilitacyjnego w 2012/2013. Zamontowaliśmy nowe pełne uzbrojenie niecki basenu. Dostarczyliśmy oraz wykonaliśmy całą stację uzdatniania wody dla basenu.

Młodzieżowe Centrum Sportowo - Rekreacyjne - Sokołów Podlaski

Modernizacja dwóch, krytych basenów w Młodzieżowym Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Sokołowie Podlaskim. W tym obiekcie dostarczyliśmy oraz wyremontowaliśmy stację uzdatniania wody dla obiegów małego i dużego basenu:

 • Basen mały 60 m3/h – dostawa dwóch filtrów HCD1200 wraz z pompami.
 • Basen duży 140 m3/h – dostawa dwóch filtrów HCD1600 wraz z pompami.
Hotel Gołębiewski - Wisła

Sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej instalacji technologii basenowej. Stały serwis basenów w obiekcie, wymiana filtrów, instalacji oraz złoża.

Otwarte Kąpielisko w Kamienicy Polskiej

Uczestniczyliśmy w Budowie otwartego kąpieliska w Kamienicy Polskiej, inwestorem budowy był Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej. W naszym zakresie pozostała dostawa urządzeń oraz wykonanie instalacji stacji uzdatniania wody dwóch obiegów: basenu pływackiego 12 x 25m oraz brodzika.

Urządzenia obu obiegów:

 • pompy obiegowe z łapaczami zanieczyszczeń 2 x 70 m3/h
 • dwa filtry poliestrowe 1800 mm wraz z wypełnieniem żwirowo-piaskowym
 • dwa filtry poliestrowe 1200 mm wraz z wypełnieniem żwirowo-piaskowym
 • stacje dozowania reagentów
 • pełne uzbrojenie niecki basenów: dysze wlotowe, odpływy denne, podłączenie odkurzacza ręcznego, oświetlenie podwodne.

Dla opisanych urządzeń została wykonana instalacja uzdatniania wody basenowej, zasypanie filtrów złożem żwirowo-piaskowym , rozruch.
Na obiekcie świadczony jest serwis eksploatacyjny.

Miejski basen kryty w Końskich

Modernizacja niecki basenowej oraz instalacji stacji uzdatniania wody w miejskim basenie krytym w Końskich, Inwestorem był Urząd Miasta w Końskich. Modernizacja SU polegała na wyminie filtrów oraz pomp. Dostarczono dwa filtry poliestrowe HCD1200 , oraz stację pomp z łapaczami zanieczyszczeń, dla nowych urządzeń wykonano instalację. W niecce basenowej zamontowano cztery komplety masaży bocznych wraz z całą instalacją wodno-powietrzną. Zamontowano prysznice strumieniowe, dla których również wykonano osobą instalację.

Kryta Pływalnia w Myszkowie

Przegląd oraz remont instalacji w miejskiej krytej basenu pływackiego. Wymieniono pompy obiegowe, dmuchawę z całą instalacją oraz wyremontowano całą instalację ogrzewania wody basenowej w wymiennikowni.

Kompleks wypoczynkowy otwarty trzech basenów „Rolna” MOSiR-u Katowice

Kolejna nasza inwestycja dla MOSiR-u KATOWICE. Na kąpielisku “ROLNA” zmodernizowaliśmy trzy obiegi basenowe: basen duży, brodzik oraz basen po zjeżdżalni. Modernizacja przebiegała od foliowania niecek basenowych przez dostawę urządzeń po wykonanie nowych instalacji stacji uzdatniania, z pełnym rozruchem oraz serwisem.

Modernizacja basenu końcowego zjeżdżalni:
V=150 m3, zamknięty obieg wody Q=60 m3/h, dostawa uzbrojenia niecki basenu: dysze wlotowe, kratki spustowe, skimery, dwa filtry piaskowe poliestrowe, pompy, pełne wykonanie instalacji.
Foliowanie niecki basenu.

Modernizacja brodzika:
Q=15 m3/h, dostawa uzbrojenia niecki basenu, filtry piaskowe poliestrowe, pompy, pełne wykonanie instalacji.
Foliowanie niecki basenu.

Modernizacja basenu: 50 m x 20 m –
V=1800 m3, dostawa zamkniętego obiegu wody Q=440 m3/h z kompletną stacją uzdatniania wody: cztery filtry poliestrowe piaskowe FB2000, cztery pompy z łapaczami zanieczyszczeń, trzy stacje dozowania reagentów: dla koagulanta, chloru, pH, pełne wykonanie instalacji.
Foliowanie niecki basenu.

Kompleks wypoczynkowy otwarty „Zadole” MOSiR-u Katowice

Realizacja była prowadzona dla inwestora: MOSiR-u KATOWICE. Nasza firma wykonała pełną modernizację basenu końcowego dla zjeżdżalni oraz remont instalacji obiegu basenu zewnętrznego. W późniejszych latach nasza firma zajmowała się także modernizacją trzeciego basenu na tym kąpielisku.

Modernizacja basenu końcowego zjeżdżalni, zamknięty obieg wody Q=56 m3 /h dostawa uzbrojenia niecki basenu: dysze wlotowe, kratki spustowe, skimery, oraz dwóch filtrów piaskowych poliestrowych,  pompy obiegowe, pompy dozujące, nadzór nad montażem i rozruchem instalacji.

Basen V=1800 m3, zamknięty obieg wody Q=360 m3 /h z kompletną stacją uzdatniania wody: dostawa czterech filtrów poliestrowych piaskowych FB1800, pomp z łapaczami zanieczyszczeń, trzech kompletnych stacji dozowania reagentów, nadzór nad montażem i rozruchem instalacji.

W kolejnych latach modernizacja trzeciego basenu V=2500 m³, dostawa uzbrojenia niecki basenu : dysze wlotowe, wylotowe, drabinki, skimmery, nadzór nad montażem i rozruchem instalacji.

Basen kryty przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Modernizacja stacji uzdatniania wody na krytym basenie przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – dostawa dwóch filtry stalowych HVP19115 z wypełnieniem wielowarstwowym hydroantracytowym, pompy z łapaczami zanieczyszczeń, wykonanie instalacji.

PWSZ - Racibórz

Remont instalacji oraz urządzeń stacji uzdatniania wody na krytej pływalni 25m obejmujący wymianę zestawu filtracyjnego 1800mm wraz z instalacją technologiczną.

Basen rehabilitacyjny Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdrój

Regularny przegląd oraz kontrola instalacji obiegu dwóch basenów. Wymiana przepustnic, pomp dozujących, okresowa wymiana złoża filtracyjnego, stały serwis.

Basen kryty 25m x 12,5m przy Szkole Podstawowej w Rudnej

Modernizacja instalacji z ozonowaniem. Dostawa filtrów ozonoodpornych, poliestrowych HCD1400 pracujących w automatyce.