Stacje uzdatniania wody
Uzdrowiska Kłodzkie - SUW Kudowa Zdrój

W 2017 roku dla Uzdrowisk Kłodzkich SA wykonaliśmy automatyczną stację uzdatniania wody o wydajności całkowitej 10 m3/h. Woda pobierana jest z rzeki, a następnie jest wstępnie chlorowana i kierowana na trzy filtry ciśnieniowe.

Woda w nich poddawana jest filtracji mechanicznej na specjalnych złożach głębokich. Po uzdatnieniu wykorzystywana jest między innymi jako woda do zabiegów wodnych. Stacja jest całkowicie automatyczna.

Zamek Karpniki - Stacja uzdatniania wody

W marcu 2014 zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy pełną stację uzdatniania wody w niezwykłym obiekcie, jakim jest Zamek w Karpnikach na Dolnym Śląski. Projekt obejmował koncepcję SUW oraz stację pilotażową w celu dobrania optymalnego złoża, oraz wielkości urządzeń. Po badaniach wykonaliśmy Stację uzdatniania wody o wydajności 3 m3/h, produkującą wodę dla całego obiektu na cele bytowo-gospodarcze obsługi gości hotelowych, oraz pracę obiektów towarzyszących hotelowi (np. kuchnia, itp.).

Zaprojektowano i wykonano stację uzdatniania opartą o następujące urządzenia i procesy jednostkowe:

  • filtracja mechaniczna na filtrach ze złożem,
  • zmiękczanie oraz odmanganianie na jednym urządzeniu,
  • dezynfekcja lampą UV – ochrona przed bakteriami w tym legionellą,
  • dozowanie podchlorynu sodu – zapobieganie wtórnemu skażeniu w instalacji.

Zaproponowany przez nas schemat zapewni czystą, zdrową i bezpieczną wodę, która jest podstawą do stabilnej pracy obiektu, zadowolenia obsługi oraz gości hotelowych. Potwierdzają to regularne badania wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zapraszamy do odwiedzin tego ciekawego i niezwykłego miejsca: www.zamekkarpniki.pl